۱۴۰۲ چهارشنبه ۸ آذر
English
صفحه اصلی
شرح وظايف فرمانداري
فرمانداري شهرستان بيرجند به عنوان فرمانداري مركز استان خراسان جنوبي از جايگاه حاكميتي برخوردار مي باشد و به نوعي وظيفه هماهنگي بين ادارات و نهادهاي اين شهرستان و نظارت بر عملكرد آن ها را بر عهده دارد كه مهم ترين وظايف فرمانداري در قالب عالي ترين نماينده دولت حفظ امنيت و آسايش عمومي و تعميم دمكراسي و هماهنگ ساختن فعاليت‌هاي دولت در حوزه شهرستان مي‌باشد كه جهت تحقق هدف خود وظايف اساسي زير را به عهده دارد:
*نظارت در انجام وظايف مأموران كشوري و ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي مختلف سازمان‌هاي دولتي در شهرستان، بخش‌ها و دهستان‌هاي تابعه و تطبيق فعاليت‌هاي آن‌ها با سياست‌هاي عمومي دولت.
* حفظ امنيت و استقرار نظم و آرامش در شهرستان.
* اجراي كليۀ قوانين و مقررات مربوط به انتخابات و همه‌پرسي.
*مراقبت در تعميم دموكراسي از طريق ايجاد امكانات لازم براي عامه مردم جهت ابراز علاقه‌مندي به تعاون و تشريك مساعي در امور اجتماعي و قبول مسئوليت و همكاري در امور اقتصادي و فرهنگي.
* نظارت و راهنمايي شهرداري‌ها در اجراي وظايف محوله و مراقبت بر تأمين مايحتاج عمومي.
* فراهم آوردن موجبات تشكيل و تقويت شوراهاي اسلامي به منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم شهرستان.
* مراقبت در اجراي وظايفي كه به موجب مقررات در امر ورود و خروج اتباع بيگانه و امور مربوط به اقامت اشتغال و رفتار بيگانگان در كشور و ثبت و نگهداري امور سجلي و هويت اتباع بيگانه.
تاریخ به روز رسانی: 1394/06/15
تعداد بازدید: 21308
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal