نتايج آرا فرم نظرسنجي

نحوه اطلاع رسانی روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی چگونه است؟


عالی
17.82%(206)


خوب
9.69%(112)


متوسط
10.81%(125)


ضعیف
57.53%(665)


تعداد کل آرا نظرسنجی 1156